صفحه اصلی رزرو مشاوره رایگان ثبت نام خدمات عضویت در خبرنامه عضویت در سامانه پیامک

فرصت تا آزمون وکالت 96

فرصت تا آزمون وکالت 96

آخرین روزهای طلایی برای یک نتیجه عالی


در جنگلی، سنگ بزرگی سد راه رود شده بود حیوانات جنگل گرد هم جمع شدند برای چاره اندیشی. نتیجه آن شد که چوب بلندی را اهرم کنند یک سر آن زیر سنگ باشد و حیوانات هم روی سر دیگر چوب قرار گیرند که سنگینی حیوانات بر وزن سنگ غلبه کرده و آن را تکان دهد.


اولین حیوان فیل بود که بر روی چوب رفت، سنگ تکان نخورد بعد حیوانات دیگر به ترتیب بزرگی جثه بر چوب سوار شدند ولی باز هم سنگ تکان نخورد. تنها مورچه مانده بود او هم خواست روی چوب برود ولی حیوانات دیگر که روی چوب بودند، با افسردگی به تمسخر مورچه پرداختند و گفتند با مجموع وزن ما سنگ تکان نخورد تو خودت را به زحمت نینداز. ولی مورچه به حرفشان گوش نداده و روی چوب رفت و در کمال ناباوری حیوانات، سنگ تکان خورد.

 

دوست عزیز داوطلب  آزمون وکالت، قصه قبولی شما در آزمون وکالت هم نقل همین داستان است نه مطالعه به تنهایی فایده دارد، نه مهارت تست زنی و نه ... بلکه آنچه منجر به قبولی شما می‌شود، اجرای تمامی فاکتورهای قبولی اعم از مطالعه کافی و اصولی، مهارت تست زنی، کنترل استرس، مدیریت زمان و ... است.

 

صد روز دیگر تا آزمون وکالت 96 فرصت دارید.
به هوش باشید که از دیگر فاکتورهای قبولی به جز مطالعه، غافل نمانید.
وزن مورچه به تنهایی سنگ را تکان نداد ولی وزن مورچه (به عنوان یک فاکتور برای نیل به هدف) به اضافه وزن دیگر حیوانات (دیگر فاکتورهای رسیدن به هدف) سبب تکان خوردن سنگ شد.
اگر تا امروز برای مهارت در فاکتورهای مهم قبولی از قبیل کنترل استرس، تمرکز، مدیریت زمان، مدیریت آزمون و... کوشا نبوده‌اید، در فرصت باقیمانده روش به کار گیری عملی آن را یاد بگیرید و به کار ببندید.

 

به امید توفیق شما در آزمون وکالت

مدیر مسئول دپارتمان تخصصی حقوقی فراهدف
علی اصغر شاهرخ آبادی


انگیزه ام گم شده، شما آن را ندیده اید؟

استرس آزمون، مثبت یا منفی

سِرُم اعتماد به نفس

آزمایش


عضویت در سامانه پیامک فراهدف

رزرو و مشاوره فراهدف

عضویت در کانال فراهدف

 

کلمات کلیدی:

سوال بپرسید